Zábřeh - odbavovací budova od městažst Zábřeh na Moravě
Historie stanice

1850


 
Popis vzniku stanice.1871


 
Schéma stanice s napojenou tratí do Šumperka.1913
Fotografie z přestavby hoštejnského zhlaví a ze stavby nadjezdů okolo r. 1913.1924


 
Plánek ukazuje stanici po vybudování druhé koleje v úseku Olomouc - Zábřeh.

Dvojkolejný provoz v úseku Zábřeh - Červenka byl zahájen 1.12.1924.

(1929)


 
Uvedené schéma je z roku 1929 a později.

Dvojkolejný provoz v úseku Zábřeh - Hoštejn byl zahájen 31.5.1929.1987 
Žst. Zábřeh na Moravě, ev.č. 355024 je mezilehlá odbočná stanice II. třídy. Stanice je určena pro odbavení osobní a nákladní přepravy, má vlastní nákladiště, obsluhuje několik vleček a v obvodu stanice se nachází SDC Správa tratí - traťový okrsek ZábřehTD a OTV (Opravna trakčního vedení).2002


 
Stanice před přestavbou.2003

Přestavba stanice - budování koridorů.2004


 
Poklep základního kamene.2006

 

Zábřeh - stanice projekt
Studio 2001 Ing. arch. Tempír 


Zdroje
ing. Josef Hons - Velká cesta, vydáno 1947
ing. Miroslav Musil, Jaroslav Březina - 90 let tratě Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou
žst. Zábřeh na Moravě

Aktualizace:   20.6.2004