Tratě

-

Dne 1.9.1845 byl slavnostně zahájen provoz Olomoucko-pražské dráhy. Pokud pojedete směrem z Olomouce, u Zábřehu opouští trasa úval řeky Moravy a údolím Sázavy cestou mezi Českomoravskou vysočinou a Jeseníky stoupá vzhůru k nejvyššímu svému bodu, rozvodí dunajsko-labskému.
Věrným spojencem dráhy v jejím boji s horami je údolí řeky Sázavy. Trať ji sleduje četnými oblouky a v době budování ji překročila mezi Zábřehem a Krasíkovem 13 mosty dřevěnými a 3 klenutými a velkým viaduktem v Krasíkově. Tok řeky musel být častokrát pozměněn a přizpůsoben potřebám železniční trasy.
Trať Zábřeh-Krasíkov patřila k těm pracněji budovaným, proto také právem patří k těm nejhezčím úsekům.
V její více než 150 leté historii potkalo tuto trať zdvojkolejnění a elektrizace a až do současnosti vede ve stejné trase jako v době jejího zbudování.
V souvislosti s budováním koridorů bude ale na několika místech přeložena a budou zbudovány nové stavby.

 


-

Tato trať se z historického pohledu sestává ze dvou úseků.
Jako první byla dobudována v roce 1871 železnice Zábřeh - Sobotín a provoz byl zahájen 1.10.1871. Celkem 22km dlouhou trať postavila akciová společnost bratří Kleinů, kteří vlastnili v Sobotíně železárny.

Se stavbou 13,8km dlouhé místní dráhy Petrovice - Kouty se započalo na jaře roku 1903 a v létě 1904 byla dokončena. Provoz byl zahájen 4.11.1904.

V červenci roku 1977 byla větší část trati zničena povodněmi. Vznikl svazek obcí údolí Desné, který dokázal obnovit provoz trati dne 28.5.1998.

V současnosti se tedy trať Zábřeh - Kouty skládá z tratí 291 a 293.


-

Obě předchozí tratě mají společný bod a tím je žst. Zábřeh na Moravě, ev.č. 355024. Jedná se o mezilehlou odbočnou stanici II. třídy. Stanice je určena pro odbavení osobní a nákladní přepravy, má vlastní nákladiště, obsluhuje několik vleček a v obvodu stanice se nachází SDC Správa tratí - traťový okrsek ZábřehTD a OTV (Opravna trakčního vedení).

 

Poznámka

 


-

Popis stránek, poznámky k uveřejněným fotografiím a další.

-

Stránky tratí jsou zatím ve výstavbě a budou postupně zpracovávány. Pro ilustraci jsou uvedeny tematické fotografie.

-

Máte cokoliv týkající se tématu? Mohou to být staré fotografie, obrázky, náčrtky, paměti, historky, literatura. Předem děkuji za ochotu.

   

 

Aktualizace:   16.8.2003